face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
Amatérské stránky věnované provozu na pardubickém letišti aneb pohled z druhé strany plotu okem spottera.

V rubrice Provoz LKPD budu postupně přidávat fotografie zajímavých, ale i běžných pohybů na pardubickém letišti. Přednost budou mít aktuální věci, ale postupně se budu snažit přidávat fotografie staršího data a vytvářet další rubriky věnované konkrétním tématům. Ať už z prostředí LKPD či z airshow a podobných akcí.
Editace stránek je poměrně časově náročná, tak se prosím nedivte, že to půjde velmi pomalu :) Kvalita fotografií je bohužel taková, jakou tento web a hlavně jeho kapacita nabízí. Chci jich zde publikovat co nejvíce, avšak to lze jen na úkor menších rozměrů a tím i rozlišení. Některé mé fotografie v lepší kvalitě však naleznete na serverech planes.cz, aeroplany.cz, planecrazy.sk a russianplanes.net.
Zahájení linky UN461/2 Pardubice - Petrohrad.
Zahájení linky UN461/2 Pardubice - Petrohrad.

Fotomísta PED

Pardubice jsou díky orientaci dráhy 09/27 pro spottery velmi příznivým letištěm, co do světla ale i dostupnosti míst. Na všech hlavních fotopozicích máte Slunce v zádech, tj. pohled z jihu na sever. V zimním období lze fotografovat po celý den tj. od východu do západu slunce bez většího vlivu na všechny nejvíce využívané fotopozice. V letním období je použitelnost fotopozic přibližně od 8 hodin ráno do 18 hodin večer, mimo tyto intervaly je slunce na druhé straně osy dráhy a možnosti focení v ideálním světle tak jsou omezené.
Jelikož jde celé letiště obejít podél plotu, může si fotograf vybrat takřka jakékoliv místo, které mu bude vyhovovat. V následujícím textu se pokusím vyjmenovat nejpoužívanější místa, včetně popisu přístupu k nim, zakreslení v mapě a fotoukázek.
U fotopozic podél plotu je dobré mít sebou štafle či schůdky (v západní části letiště jsou NEZBYTNÉ), minimálně čtyřstupňové, u plotu podél panelky doporučuju pro pohodlné focení pětistupňové. Podél plastového plotu, tedy na panelce k radarům viz další text, jsou nově instalované fotootvory pro focení bez štaflí. Vnitřní hrana kosočtverce má délku přes 20 cm a je tak vhodná pro pohodlné focení i s většími objektivy. Otvory jsou umístěny ve výšce cca 170 cm nad zemí.
1) Dolíček
Dolíček je pro pardubické spottery takřka již kultovním místem. Zde se při větších akcích scházejí všichni místní příznivci letectví a je to i místo, kde letový provoz pozoruje většina veřejnosti. Nedávno zde bylo vybudováno menší posezení s informační tabulí.
Místo se nachází přímo u světelné naváděcí řady ve směru dráhy 27. Z hlediska focení je vhodné pro celoroční fotografování přistávajících letadel na dráhu 27 a starty z 09, avšak letouny už jsou v tomto místě poměrně vysoko.
Přístupné je kdykoliv bez ohledu na počasí, pěšky ale i autem. Autem při příjezdu po silnici I/37 ze směru od Hradce Králové je přímo odbočka cca 100 metrů před mimoúrovňovou křižovatkou (kousek za naváděcí řadou) viz bod A v odkazu. Tou se cca po 100 metrech dostanete k cyklostezce, u které je možné zaparkovat. Ze směru od Chrudimi není možné na tuto cestu odbočit, proto je nutné použít jinou trasu - odbočit směrem do města (přes kruhový objezd, bod B) a poté odbočit do druhé ulice vlevo, Čacké, a opět vlevo o ulice K Dolíčku. Před podjezdem je zákaz vjezdu, na vlastní riziko je možné projet podjezdem až ke stadionu a zde zaparkovat bod C.
Samotná fotopozice je v bodě D.
map.jpg
2) Dolíček - naváděcí řada
Fotopozice se nachází bezprostředně vedle Dolíčku mezi plotem letiště a železnicí (bod A), vlastnosti má shodné jako předchozí fotopozice, je tedy možné fotit po celý den. Je to jedna z pozic, které jsou využívané v létě při pozdních příletech kdy už je Slunce za osou dráhy.
Nejlépe je pozice dostupná pěšky, přes Dolíček vede vyšlapaná stezka. Je nutné překonat říčku Jesenčanka přes improvizovanou lávku (bod B) z pražců a přejít koleje. Pozor! Lávka bývá při intenzivnějších deštích zatopena a není tak možné se v tomto období z Dolíčku k fotopozici dostat suchou nohou.
map2.jpg
3) Panelka
Panelka je servisní cesta, která vede od prahu dráhy 27 až k přistávacím radarům, kde odbočuje k přehledovým radarům. Z hlediska focení se na ní nacházejí nejvíce používaná místa, jelikož zde lze fotit takřka veškerou činnost - přistání i starty z dráhy 27, starty z dráhy 09 a v omezené míře i přistání na 09 dle typu letounu. Ve východní části letiště sídlí CLV, lze tedy pozorovat veškerou vojenskou činnost.
Nejvyužívanější je práh dráhy naproti TWY Alfa (bod A), místo doteků při přistání na 27 nedaleko TWY Bravo (bod B) a konec panelky u brány radarů (bod C), kde je ideální k focení vzletů z 09, případně v tomto místě mají přistávající letouny otevřené reverzy. Nicméně dle chuti si fotograf může zvolit jakékoliv místo na této cestě. Jak už bylo řečeno v úvodním odstavci, u těchto fotopozic je dobré mít schůdky či štafle. Možnost nerušeného focení bez schůdků je na malém kopečku vedle pozice u TWY Alfa (bod D), kde je možné fotit letouny ve vzduchu nad prahem dráhy. U menších letounů už je však nutný objektiv s větší ohniskovou vzdáleností. NOVĚ je možné využít fotootvory u pozice A (3 kusy), B (3 plus 2 kousek vpravo od pozice) a C (1). Dále zde byl instalován pevný fotoval z panelů, který umožňuje ničím nerušené focení na pozici. Panel bude k dispozici celý rok kromě Aviatické pouti, kdy je rozebrán a bloky slouží jako zátaras kvůli autům.
Na panelku dříve bylo možné dojet autem polní cestou z Jesenčan. Kvůli neukázněným idiotům, kteří poničili zemědělcům pole byla na začátku cesty ve spolupráci s armádou instalována závora. Na panelku už je tedy možné dojít pouze pěšky, případně dojet na motorce. Při příjezdu do Jesenčan odbočte první doprava (směr od Dražkovic) nebo doleva (směr od Třebosic) a pokračujte na náves, zabočte u hospody a pokračujte cca 300 m až na konec ulice. V tomto místě (bod E) lze nechat auto a dále pokračujte po polní cestě pěšky až ke plotu.
map3.png
DSC_0410.JPG
pozice A

pozice A

DSC_1018.JPG
DSC_1017.JPG
DSC_1019.JPG
mezi A a B

mezi A a B

otvory jsou kousek vpravo od otvorů na pozici B
pozice B

pozice B

DSC_0005.JPG
DSC_0025.JPG
pozice C

pozice C

DSC_0006.JPG
DSC_0026.JPG
4) Radary a TWY C
Pozice u přistávacích radarů (bod A) není tolik používaná, ale nouzově ji lze použít, když fotograf nemá k dispozici schůdky. Z malé vyvýšeniny lze zachytit přistání na dráhu 27, částečně i vzlety z 09. Na pozici se dostaneme pěšky z panelky od bodu C (viz přechozí mapa).
Pozice naproti TWY Charlie (bod B) je ze všech pozic na letišti nejhůře dostupná, lze se na ní dostat pouze pěšky kolem plotu buď z panelky nebo směrem od pozic u Starého Mateřova viz další text. V těchto místech vede podél plotu jen vyšlapaná stezka pro pěší a cyklisty, v deštivém období tedy může být lehce rozmáčená, při dlouhodobých deštích je na kole nesjízdná a pěšky dostupná pouze v patřičné obuvi.
Na této pozici však stoprocentně chytíte veškerý civilní provoz, ať přistává či startuje z jakékoliv dráhy. Jistota je to především pro malé civilní letouny a bizjety, které dráhu po přistání opouští právě spojkou Charlie. Na této pozici je také výhled na stojánku Mike, kde parkují velké nákladní letouny včetně An-124. Fotografové s objektivy s velkou ohniskovou vzdáleností mohou zkusit využít posed na kraji lesa (bod C).
map4.jpg
5) TWY D - přístup od Mateřova
Poslední hlavní pozicí je místo u prahu dráhy 09 a pojížděcí dráhy Delta. Místo je ideální pro focení přistání a startů letounů z dráhy 09 a dojezd velkých letadel po přistání na dráhu 27 a jejich pojíždění na stojánku západ, která je vyhrazena civilnímu provozu. Nejčastěji se využívá místo na konci polní cesty (bod A), odkud je možné pěšky pokračovat na předcházející pozici TWY C nebo místo přímo naproti TWY Delta (bod B).
Na pozici je možné dojet autem - odbočka ve Starém Mateřově u firmy Triton (bod C). Až k mostu přes Bylanku (bod D) vede zpevněná cesta, místy zablácená ale bez rizika uvíznutí. Za mostem posledních 100 metrů ke plotu vede polní cesta a u té platí stejné podmínky jako u polní cesty z Jesenčan - při dlouhodobém deštivém počasí se stává hůře sjízdnou a hrozí zapadnutí v blátě. V takovém případě lze auto zaparkovat u mostu a dále k plotu pokračovat pěšky. Z mostu lze na větší vzálenost fotit bez schůdků, ale opět je to spíše pro vlastníky objektivů s velkou ohniskovou vzdáleností. Podobně lze fotit i z posedu, který je přímo naproti TWY D (bod E), ale vstup na něj je vzhledem k jeho technickému stavu na vlastní nebezpečí.
map5.jpg
6) TWY D - přístup z Popkovic
Na místo k TWY D existuje ještě druhá cesta, která je navíc přístupná autem celoročně. Samotná pozice u brány na bývalé pojížděcí dráze k dnes již zrušeném rozptylu je vhodná spíše k odpolednímu focení pojíždějících letounů na TWY D, když už je Slunce za osou této pojížděčky.
K místu vede zpevněná pozemní komunikace, která začíná vedle odbočky k plochodrážnímu stadionu (bod A), směrem od Přelouče odbočka vpravo, směrem z Pardubic odbočka vlevo. Po 200 m se odbočí vpravo, dále stále rovně až vyjedete na bývalé pojížděcí dráze (bod B). POZOR! V tomto místě zaparkujte auto a dále ke plotu pokračujte pouze pěšky! Dříve bylo možné dojet ke bráně (bod C) a vojenská policie to tolerovala byť tam reálně byl zákaz vjezdu. Avšak tuto pojížděcí dráhu často používala partička dementních driftařů a jednoho krásného dne to jeden z nich napálil přímo do brány. Díky tomu si tohoto místa opět začala všímat vojenská i státní policie a překročení mostu v bodu B nekompromisně pokutuje a chystá se tam instalace nové závory, takže se vyplatí jít těch 100 metrů pěšky. V bráně jsou dostatečně velké otvory na prostrčení objektivu, takže částečně ji mohou využít fotografové bez schůdků, ale spíše jako nouzovku, v mezerách brány je omezený úhel pohledu.
map6.jpg
7) TWY D z boku
Závěrem bych ještě zmínil dvě pozice u Delty, které jsou vhodné především při večerním focení v létě, kdy je Slunce už za osou dráhy a není tedy ideální fotit z ostatních pozic. První je pozice přímo z boku TWY Delta (bod A), na které je možné fotit pojíždějící letouny, civilní stojánku a starty z dráhy 27 ve večerním nasvícení.
Druhá pozice je u brány k technickému zázemí (bod B). Lze ji využít spíše jako nouzovku bez schůdků a je spíše určena majitelům objektivů s větší ohniskovou vzdáleností. Bohužel její nevýhodou jsou stromky lemující příjezdovou cestu, které v určité pozici překáží v záběru.
Na pozici B se dá dojet autem, cesta je stejná jako v případě předchozí pozice na TWY Delta, tedy zpevněnou cestou od křižovatky u plochodrážního stadionu. Pozice B se nachází přímo u této cesty. K pozici A lze dojít od pozice B podél plotu pouze pěšky nebo na kole.
map7.jpg
Copyright 2015 © Kuba Jirásek.
Veškeré použití fotografií či textů pouze se svolením autora!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one